Na kratko o nas

Pogled v zgodovino človeštva nam razkrije, da je bila proizvodnja soli od nekdaj cenjena in priznana dejavnost – predvsem zaradi pomena soli kot nezamenljivega dodatka človeški prehrani. Morsko sol so pridobivali že v starem Egiptu. Njene številne zdravilne učinke so poznali tudi Grki in Rimljani. V vseh karavanah, ki so v srednjem veku potovale od mediteranskih obal v notranjost, je nepogrešljivi del tovora sestavljala SOL. Danes, po stoletjih razvoja in uvajanju sodobne tehnologije, ostaja sol še vedno enako nezamenljiva. Tega se dobro zavedamo tudi v podjetju MA.CO.T. Podjetje MA.CO.T. se ukvarja s predelavo in pakiranjem morske in kamene soli. Ustanovljeno je bilo leta 1989. Surovine za našo proizvodnjo izvirajo iz najčistejših obal Mediterana ter rudnikov na Siciliji, daleč od industrije in velikih mest. Predelano jo prodajamo na slovenskem, hrvaškem, bosansko-hercegovskem in avstrijskem trgu.

Naša ponudba na trgu obsega:

  • sol za posipanje cest proti poledici,
  • kuhinjska sol
  • sol za industrijo (tekstilna, usnjarska, živinska krma, pralnice, mehčanje vode v industrijskih obratih, toplarnah itd..),
  • polnjenje soli v blagovne znamke po želji kupca